EEG-Biofeedback


Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w terapii EEG-Biofeedback, która jest szczególnie zalecana w przypadku stwierdzonych przez odpowiednich lekarzy (neurologa, psychiatrę) zaburzeń psychosomatycznych lub emocjonalnych.

W naszym gabinecie dbamy o komfort psychiczny dziecka i o to, aby mogło ono jak najczęściej odnosić sukcesy na swoją miarę.
Dlatego też:
 
  • stwarzamy miłą i serdeczną atmosferę,
  • proponujemy atrakcyjne formy i metody terapii ,
  • zapewniamy różnorodność w doborze ćwiczeń i pomocy,
  • gwarantujemy systematyczność i ciągłość terapii.